Hovedinnhold

Vi ser at en del artikler har forsvunnet fra hjemmesiden på grunn av en oppdatering av server. Det vil bli gjort forsøk på å få ting på plass igjen. Ber om at man benytter terminlisten som står på www.skyting.no, da den lokale for TPK er en av tingene som forsvant. Savner man artikler så kan man sende en mail til styret.