Hovedinnhold

 
2. Juledag innførte Trondheim Kommune et nytt påbud om at kommunens beboere kun kan ha 10 sosiale nærkontakter i løpet av en uke. Dette er et påbud som foreløpig gjelder fram til og med 9.1.2021.
 
Trondhjems Pistolklubb har da valgt å avlyse Nyttårspokalen som skulle avholdes 5.1. og Fri B som skulle avholdes 10.1. på Buran. Det er også ønsket fra styret at alle som har organiserte treningsgrupper, utsetter oppstart på disse i påvente av nye føringer fra Trondheim Kommune.
 
Klubbens anlegg vil ellers være åpne og tilgjengelig for egentrening, men det er fortsatt viktig at alle holder seg oppdatert på gjeldende smittevernsregelverk både nasjonalt og lokalt og at alle er flinke med hygiene og tar hensyn.