Hovedinnhold

Hei og godt nyttår alle sammen
 
TPK avlyser alle sine stevner i januar etter siste føringer og anmodninger fra Trondheim Trondheim, Orkland, Skaun, Melhus, Midtre Gauldal, Malvik, Stjørdal og Indre Fosen.
 
 
Kommunene anmoder om:
"At befolkningen ikke krysser kommunegrensene for å dra på handel, sosiale eller kulturelle aktiviteter som ikke er strengt nødvendig"
I tillegg står det: "At organisert kampaktiviteter som innebærer nærkontakt over kommunegrensene opphører"
 
Denne oppfordringen gjelder fra nå av og ut januar.
 
Det vil da si at alle stevner på TPK sine anlegg må avlyses nå i januar så får vi se hva resten av vinteren bringer.