Hovedinnhold

I forbindelse med Arve Dispen sin bortgang har Bjørn Jakobsen skrevet et lite minneord fra klubben

Arve Dispen f. 1948 ble medlem i Trondhjems pistolklubb i 1971 og ble valgt til Livsvarig medlem i 1976. Hederstittelen fikk han først og fremst for sin enorme arbeidsinnsats med bygging av klubbhuset på pistolbanen ved Jonsvannet. De som husker dugnadsinnsatsen den gangen, kan bekrefte at Arve nærmest bodde på skytebanen. Nærmere begrepet arbeidsmaur kommer man neppe.

Arve ble valgt til kubbens formann i 1978 – 1979 og tildelt æresmedlemsskap i 1994. Han var en særdeles viktig brikke som dataguru i forbindelse med avvikling av stevner og mesterskap som klubben stod ansvarlig for. Han var ekspert på Megalink sine elektroniske skiver og hadde årlig ansvar for vedlikehold av skivene på Buran, Kolstad og Jonsvannet.

Vi som kjente han visste at han hadde store helsemessige utfordringer de 2-3 siste årene, og selv om det er aldri så trist å miste en dyktig og engasjert skytterkompis, var det ingen overraskelse da vi mottok den triste beskjeden 2. juledag. 

Han var ikke bare æresmedlem i TPK, men også i Nidaros skytterlag, hvor han bidro med stor arbeidinnsats - blandt annet i alle år med ansvar for Forsvarsskytingen.

I Trondhjems pistolklubb vil han alltid bli husket for den personen som jobbet  desidert mest for klubbens anskaffelse av elektroniske skiver til 10, 25 og 50 meter øvelser.

Han vil bli dyrt savnet og vi lyser fred over hans minne.