Hovedinnhold

Det er hengt opp ny baneinstruks og ny felt feltinstruks for Jonsvatnet. Baneinstruksen henger
på døra inn til 25-meters banen, og feltinstruksen henger på enden av 25-meters banen før bakken opp
til feltløypa og ved flagget på toppen av feltløypa.
Alle som skal skyte på Tpk´s baneanlegg på Jonsvatnet, plikter å sette seg inn i
Bane og feltinstruks, og etterkomme disse.
Brudd på bane og eller feltinstruks kan medføre konsekvenser.

Banemesteren