Hovedinnhold

Hva har anlegget dvs antall standplasser og lengder osv.

Banen på Buran består av 10 standplasser for skyting på 25m. Anlegget har 10 elektroniske skiver i vinterhalvåret, når de ikke er på Jonsvatnet. Man kan også benytte pappskiver i stedet for elektronikkskivene. Dette gjøres ved at skivesteativet for elektronikk kan jekkes opp.

Banen har klubblokale og WC like ved standplassen. Man kommer inn til banene og kan skyte på elektronikk hvis man sitter i rullestol også, da det er laget ramper for å komme gjennom dører. Fasttelefon inne på klubblokalet er 73529240.

Adgang til anlegget skjer på organiserte treningsgrupper. 

Regler for anlegget.

 • Ved trening på elektronikkskiver benyttes kun kaliber .22LR. Skytes det med større kaliber (se begrensning i instruks under) benyttes pappskiver.

 • All skyting skal skje fra standplass.

 • Innskriving i loggbok skal gjøres før skyting.

 • Det er ikke tillatt å skyte på andre ting enn skiver i skivestativene.

 • Avfuktere skal være i gang når man forlater banen.

 • Tilluftsvifte ved inngang benyttes kun ved organisert trening (større varmeelement aktiveres med viften). Avtrekksvifte (styring ved bane) benyttes ved all skyting.

 • Opphenging på oppslagstavle skal avklares med banemester før man henger opp noe.

 

Instruks for anlegget (signert godkjenning)

 • Før skyting begynner skal skytterne skrive seg inn i oppmøteprotokollen.

 • Eventuelle mangler ved bane anlegget må meddeles banemester snarest.

 • Følgende ammunisjonstyper er tillatt: Cal.22 long rifle, pistol og revolverammunisjon opptil 9mm med utgangshastighet som ikke overskrider cal.38 special, regulær.

 • Mantlet ammunisjon er ikke tillatt.

 • Det skal kun skytes mot skiver som står i skivestativer. Skyting mot brusflasker, blikkbokser og lignende er forbudt

 • Skyting med svartkrutt og magnumladninger er ikke tillatt.

 • Organiserte treningstider er kunngjort ved oppslag på banen og klubbens nettsider. Det er fri trening utenfor disse treningstidene.

 • All organisert skyting skal foregå under ledelse av en skyteleder. Skyteleder er ansvarlig for at bruk av banen foregår etter denne instruks og all skyting foregår etter de gjeldende sikkerhetsbestemmelser.

 • Skyting på banen er underlagt de til enhver tid gjeldene sikkerhetsbestemmelser.

 • Når banen forlates skal det ryddes på standplass, alle lys slukkes og ventilasjonsanlegget skal slås av.

HVOR

Banen ligger i Stadsing Dahlsgate på motsatt side av veien i forhold til hus nummr 61. Anlegget holder til et nedlagt tilfluktsrom. Gaten har soneparkering, men det er parkering ved grusbanen, som ligger lengre ned i gaten i forhold til banen.  

StadsingDahlsgt61