Hovedinnhold

Banen har 10 standplasser med elektroniske skiver på 10m. Det skytes med 4,5mm luftpistoler på banen. Disse er av typen som drives av trykkluft (fra dykkerflaske) fra en beholder under løpet. Det er tilrettelagt med stoler for sittende skyting for de yngre på anlegg om det trenges. I tilknyttning til banen er det et oppholdsrom der man kan se inn på banen. Banen er ikke tilrettelagt for rullestolbrukere.

Banens leiekontrakt sier at TPK kan trene der fra nyttår til 1. Mai og fra 1. September til årskifte med skytetid 17.30 til 23.00 (13.00 til 17.00 i romjula).

Regler for anlegget.

  • Det benyttes kun kaliber 4,5mm i standard hastighet. Høy-energi våpen kan ikke benyttes.

  • Innskriving i loggbok skal gjøres før skyting starter.

  • All skyting skal skje fra standplass.

  • Det er ikke tillatt å skyte på andre ting enn skiver i skivestativene.

  • Opphenging på oppslagstavle skal avklares med banemester/Leder Luft før man henger opp noe.

  • Banen skal se bedre ut når man dra enn når man kom. Rydd vekk alt rot på standplass og oppholdsrom. Skivebånd rives av og kastes.

  • Oppdager man ting som man er i tvil om kontaktes banemester/Leder Luft.

 

 

HVOR

Banen ligger på adressen Saupstadringen 35F på Kolstad. Banen ligger i kjelleren på Driftsbygningen til borettslaget. Denne kjennetegnes av noen store parabolantenner på taket. Det er noe parkering for besøkende utenfor bygget, men vær obs på skiltingen, da det er noen for handikappede, noen for beboere og resten for besøkende på samme rekken. 

Dalatunet8