Hovedinnhold

Det blir samling for klubbens dommere for nødvendig oppdatering på nye og endrede regler fra NSF 23.10.2017 klokken 18:00 på klubbhuset på Jonsvatnet. Det antas at gjennomgangen tar ca 3-4 timer så man må sette av kvelden til dette. Denne oppdateringssamlingen er nødvendig for å kunne opprettholde dommerlisensen i 2018. Prøver å få gjort oppdateringen nå mens det er litt igjen til fristen for oppdateringen, som er 31.12.2017. Dere finner litt informasjon rundt oppdateringen her: http://www.skyting.no/utdanning/dommerutdanning/dommeroppdatering/

Oppdateringen gjennomføres som "studiesirkel" som NSF kaller det. Deltagere oppfordres til å gå gjennom presentasjon, som man finner på linken over, før man møtes for studiesirkel. Klubben sender så inn liste på deltaker, som gjennomgikk studiesirkelen til NFS for registrering.

Oppfordrer også andre som ønsker å virke som dommer i klubben/kretsen å ta kontakt.

 

Er det spørsmål så kan disse sendes til asle @ tpk .no  

Arve Dispen

31.12.2017

Bernt Uttakleiv

31.12.2017

Bjørn Jakobsen

31.12.2017


 

Hans Martin

31.12.2017

Jørgen Andersen

31.12.2017


 

 

Stev Erlend Skaar

31.12.2017

 

Bjørn Teigseth

31.12.2017

Morten Haagenstad

31.12.2017

Cecilie Kirkhaug

31.12.2017

Obelix Barbala

31.12.2017

Magnus Strømdal

31.12.2017

Sanimir Handanagic

31.12.2017

 

Eldar Danielsen

31.12.2017

Espen Moseng

31.12.2017

Hans Kristian Granhus

31.12.2017

Jan Tore Trøan

31.12.2017

Stig Eriksen

31.12.2017

 

Anita Ericsson

31.12.2017