Hovedinnhold

Kara på hjul klar for dagens stevne.

DSC 0126

 

Tore Thyholt med 96 poeng i mariette klassen.

DSC 0127

FRA TRONDHHJEMS PISTOLKLUBBS STYREPROTOKOLL AV 14 FEBRUAR
1972 Sakser VI FØLGENDE:
Sak nr.29/4 : Nils Rutlin (daværende varaformann)
gjør opmerksom på at det blir oprettet en perkusjonsgruppe og spør om styret vil godkjenne
denne som en gruppe under TPK. Enstemmig vedtatt av styret under forbehold om oppnevnelse av gruppeformann som er styrets kontaktmann.

Det var den gang. Siden kom avklaringen fra det kongelige
Justis- og Politidepartement som i rundskriv G-118/74, av 28 juni 1974 uttalte falgende:
Erverv av nyproduserte etterlikninger av antikke
perkusjonsvåpen og skyting med slike våpen kan
heretter forega på følgende vilkar:
1. Skyting kan bare foretas av medlemmer av egen
forening godkjent av politimesteren.
2. For a bli medlem av slik forening må man på
forhand være aktivt medlem av skytterlag tilsluttet
Det Frivillige Skyttervesen eller Norges
Skytterforbund.
3. Foreningen ma disponere skytebane.
4. Skytebane, interne sikkerhetsbestemmelser,
skyteprogram og våpentyper må godkjennes av politimesteren.
5. Bare medlemmer av slik forening kan fa tillatelse
til a erverve våpen og bare slike våpen som
står på vedkommende forenings skyteprogram.
6. Politimesteren innberetter gitte tillatelser
til Justisdepartementet.
Hva som foregikk bak og foran kulissene far denne ærklæringen
komer vi tilbake til senere.
NB - I denne spalten formidler vi gjerne stoff av almen
interesse fra klubbene.

Et par klipp i slow motion:

https://youtu.be/Yj-FXRRedkM
https://youtu.be/t8p5kFr7cyo

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=RkBuuvWPFN4

 

 

Resultatliste TPK 01082020.pdf 

Resultatliste TPK 06006020.pdf 

Resultatliste TPK 08022020.pdf 

Resultatliste TPK 04012020.pdf 

 

 

Storeulv 2019

Resultatliste TPK 07122019.pdf 

Resultatliste TPK 02112019.pdf

Resultatliste TPK 14092019.pdf

Resultatliste TPK 14092019.pdf

Resultatliste TPK Kølabrenner'n 03082019

Resultatliste TPK 01062019.pdf

Resultatliste TPK 04052019.pdf

Resultatliste TPK 06042019.pdf

Resultatliste TPK 02032019.pdf

Resultatliste TPK 09022019.pdf

Resultatliste TPK 05012019.pdf

 

 

Storeulv 2018

NM 2018

Ulvefelt 2018

 Resultatliste TPK 01122018.pdf   

Resultatliste TPK 03112018.pdf  

Resultatliste TPK 06102018.pdf 

Resultatliste TPK Klubbmesterskap 08092018.pdf  

Resultatliste TPK Kølabrenner'n 04082018

Resultatliste TPK 02062018.pdf 

Resultatliste TPK 04052018.pdf

Resultatliste TPK 07042018.pdf

Resultatliste HFP 18032018.pdf

Resultatliste TPK 03032018.pdf

Resultatliste TPK 10022018.pdf 

Resultatliste TPK 06012018.pdf  

  

 

Resultatliste DM 2017

Storeulv 2017

 Resultatliste TPK 02122017.pdf  

Resultatliste TPK 04112017.pdf  

Resultatliste TPK 07102017.pdf 

Resultatliste TPK 09092017.pdf

Resultatliste TPK Kølabrenner'n 05082017

Resultatliste TPK 03062017.pdf

Resultatliste TPK 06052017

Resultatliste TPK 01042017

Resultatliste TPK 04032017

Resultatliste TPK 18022017

Resultatliste TPK 07012017

 

 

 

 

Resultatliste DM 2016

Storeulv 2016

 Resultatliste TPK 03122016

Resultatliste TPK 05112016 

Resultatliste TPK 01102016 

Resultatliste TPK 10092016 

Resultatliste TPK 06082016

Resultatliste TPK 04062016

Resultatliste TPK 07052016

Resultatliste TPK 02042016

Resultatliste TPK 05032016

Resultatliste TPK 13022016

Resultatliste TPK 02012016

 

 

 

 

 

Resultatliste Storulv 2015

Resultatliste TPK 05122015

Resultatliste TPK 07112015

Resultatliste TPK 03102015

Resultatliste TPK 12092015

Resultatliste TPK Kølabrenner'n 08082015

Resultatliste DM 2015

Resultatliste TPK 06062015

Resultatliste TPK 02052015

Resultatliste HFP 29032015